11 februari 2018

GOD MAAKT ELKE WEG BEGAANBAAR

Soms heb je van die momenten waarbij je even alles op ‘stop’ wilt zetten, of misschien zelfs móet zetten. Ik heb dat de afgelopen 2 weken gehad en nog steeds merk ik dat dingen niet helemaal gaan zoals ik zou willen. Ik denk dat het komt door een combinatie van factoren. Ik ben een zomer-mens en heb de zon op den duur weer nodig om me weer fitter en vrolijker te voelen. En onze thuissituatie zou ook zeker een reden meespelen, want ziekte in huis is niet echt iets om vrolijker van te worden.

En toch wil ik jullie op dit moment graag meenemen in mijn blijdschap! Nu hoor ik je denken; ze had toch net alles op ‘stop’ gezet? En ja, dat heb ik ook. Ik zeg vaker ‘nee’, ik doe even alleen de dingen die ik moet doen en accepteer de hulp die me wordt aangeboden. En de afgelopen 2 weken zijn er best wat tranen gevloeid, maar naast de tranen van verdriet kwamen er ook tranen van blijdschap!

‘En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan Jezus Christus. Door wat Hij heeft gedaan, kunnen we door ons geloof nu ook genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door Hem kunnen we ook altijd blij zijn. Want we weten dat we straks in zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven. Maar dat is niet het enige. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven.’
‭‭Romeinen ‭5:1-5‬

Deze tekst begin ik steeds meer te begrijpen door de situatie waarin we zitten en waar het me nu gebracht heeft. Wanneer je net tot geloof bent gekomen ben je zo dankbaar dat je vrijgesproken bent van schuld. Dat God je vrede geeft en dat we mogen genieten van Gods goedheid voor ons. En het vooruitzicht op een toekomst met Hem geeft houvast!
Maar; we leven nu! Het blijft niet bij de vergeving van onze zonden en het ervaren van Gods vrede en goedheid. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven!!! We zijn nooit meer alleen en we mogen alles samen met Hem doen! 

En ik kan je vertellen dat je dan zelfs blij kan zijn als je het moeilijk hebt. En dat je ondanks moeiten en ziekte God kan prijzen. En dat Hij dwars door alles heen vertrouwen wil geven!
Wanneer je je leven met God leeft, Hem echt in je hart toelaat, dan geeft Hij je kracht om vol te houden. En dat levert dan ook nog een sterke Geest op! 
Wat een cadeau van God! Hij maakt ons door moeilijkheden heen sterk!  

Afgelopen week stond ik op het schoolplein met 2 vrouwen te praten over wat ik en mijn man die ochtend hadden meegemaakt. (Ik zal jullie de details hier even besparen…. ) Op een gegeven moment merkte ik dat het me allemaal teveel werd en voor ik het wist stond ik op het schoolplein te huilen. 
Maar door mijn tranen heen voelde ik toch een enorme rust en een vertrouwen. God zelf fluisterde in mijn binnenste: ‘Ik ben er bij! Het komt goed!’ En voor ik het wist stond ik alweer te huilen, maar deze keer van dankbaarheid en blijdschap, omdat Hij zo dichtbij was!
En ook vanmorgen merkte ik het weer, weer zei God tegen me: ‘Het komt goed!’ Ik weet niet of je het herkent, maar ik voelde een hele tinteling door mijn lijf heen gaan. Gods Geest liet me weten dat God het zelf was die tegen mij sprak! 

We hebben echt een levende God, die heel dichtbij wil komen. Hij wil ons hart bewegen voor Hem en voor de mensen om ons heen! En doordat Hij ons in moeilijkheden kracht geeft, mogen we aan de wereld om ons heen laten zien hoe groot onze God is!
En wanneer je denkt dat ik sterk ben, dan heb je het mis. Ik voel me van mezelf soms onzeker, rusteloos, gestrest of opgejaagd, maar God heeft door onze moeilijkheden heen de weg begaanbaar gemaakt en door Hem en Zijn bemoediging voel ik me sterk!

‘Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen.’
‭‭Filippenzen‬ ‭4:20‬


De artikelen met het label 'Bewijsmateriaal' laten mijn persoonlijke ervaringen zien waarin ik door gebed, een ervaring, een gevoel, een ontmoeting, of iets dergelijks een ontmoeting met God heb gehad, of door God geleid ben. Al deze momenten zijn mijn bewijzen voor het bestaan van God!
Er zijn in mijn leven al veel van dit soort momenten geweest en ik probeer dit in de loop van de tijd te beschrijven in verschillende verhalen....


29 januari 2018

VRIJHEID

‘“…de waarheid zal jullie vrij maken.” Toen zeiden ze tegen Hem: "Wij stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Wat bedoelt U als U zegt dat we vrij zullen worden?" Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet, een slaaf is van het kwaad. Een slaaf blijft niet voor altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn.’
‭‭Johannes‬ ‭8:33-36‬ ‭‬‬‬‬

Wat is ‘vrij worden’ wanneer je niet gevangen zit? Of kan gevangenschap ook iets anders zijn dan gevangen zitten in een cel of leven als een slaaf? 
De Joden waar Jezus mee sprak in dit bijbelgedeelte snapten niet goed wat Hij bedoelde. Ze zaten toch helemaal niet gevangen, hoe moest de waarheid hen dan vrij maken?

Ondanks dat je vrij bent, kan je je soms toch gevangen voelen of slaaf. Gevangen in je onzekerheid, je ziekte, je eenzaamheid, je verdriet…. Of slaaf van je angst, je boosheid, je hebzucht, je lusten…. 
Jezus bedoelde hier niet letterlijke gevangenschap, maar geestelijke gevangenschap. Een gevangenschap waar Hij je van wil bevrijden!

Dat zegt niet per sé dat je ook bevrijd wordt van je ziekte, maar wel van de greep die je ziekte op je heeft! En je bent ook niet zomaar van je onzekerheid verlost, maar wel van de grip die je onzekerheid op je heeft. Het zegt ook niet dat je nooit meer angstig zal zijn, maar de angst houdt je niet meer tegen om je leven ten volle te leven. Je lusten zouden ook niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar je leert ze te bedwingen op de momenten dat dat nodig is.

In mijn omgeving kom ik veel mensen tegen die met gevangenschap worstelen. Ik merk ook dat juist mijn verhalen over angst, depressie en strijd het meest gelezen worden en ook de meeste reacties los maken. Blijkbaar zijn er veel mensen die er herkenning in vinden en zelf ook de gevolgen ervaren van ‘gevangenschap’. 

Ik hoop dat dit een bemoediging voor je mag zijn: Jezus wil je bevrijden uit je gevangenis! Hij wil je laten zien hoe je ondanks je verdriet, je ziekte, je pijn, je angst, je boosheid, je hebzucht, je onzekerheid of wat dan ook, toch vrij mag leven! 
Het leven met God maakt je leven niet probleemloos. Je zal in deze wereld altijd dingen tegen blijven komen waar je tegen moet strijden. Maar je kan ondanks de strijd, toch een vrij hart hebben.

Een hart dat zich geliefd voelt, waardoor onzekerheid langzaamaan verdwijnt, een hart dat ondanks verdriet kan juichen, een hart dat ondanks angst toch stappen durft te zetten, een hart dat zo gevuld is met liefde dat de boosheid, hebzucht en lusten steeds meer op de achtergrond raken, een hart dat zo compleet is dat de gebrokenheid van ziekte geen grip meer heeft op je toekomstbeeld.

Pas als de Zoon ons heeft vrijgemaakt, zullen we werkelijk vrij zijn!

Ik kan me voorstellen dat deze tekst vragen oproept. Ik heb zelf ervaring in deze vrijheid. God heeft me vrijgemaakt van verschillende zaken die ik hierboven noem.
Als je hier met me over door wilt praten mag je me gerust een mailtje sturen (zie ‘contact’) of hier onder een reactie achterlaten!
De artikelen met het label 'Bewijsmateriaal' laten mijn persoonlijke ervaringen zien waarin ik door gebed, een ervaring, een gevoel, een ontmoeting, of iets dergelijks een ontmoeting met God heb gehad, of door God geleid ben. Al deze momenten zijn mijn bewijzen voor het bestaan van God!
Er zijn in mijn leven al veel van dit soort momenten geweest en ik probeer dit in de loop van de tijd te beschrijven in verschillende verhalen....


26 januari 2018

HET FUNDAMENT VAN JE LEVEN

Ken je de gelijkenis van de man die een huis bouwt op een rots en de man die een huis bouwt op het zand? (Math. 7:24-28)
Wat is volgens jou de rots? En wat is het zand? De rots was voor mij altijd wel duidelijk: dat was Jezus of God, een rots om op te bouwen. En het huis op het zand was een leven zonder God, dat tijdelijk wel overeind bleef, maar uiteindelijk in elkaar zou storten.
Pas deze week las ik deze gelijkenis met nieuwe ogen en ontdekte ik een heel andere betekenis. Heel verfrissend om een opleiding te volgen, waarbij je nieuwe inzichten voorgeschoteld worden, waardoor je ogen open gaan voor een heel nieuw verhaal.

‘(Jezus zei tegen zijn leerlingen:) "Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.’ (Math 7:24)
De rotsgrond heeft alles te maken met luisteren en doen! Wanneer je naar Jezus luistert en het ook doet, dán lijk je op een verstandig man, die zijn huis op rotsgrond bouwde!
Het fundament is het vasthouden van Gods woorden en lessen en er naar leven, ook wanneer er stormen razen in je leven!

Stel; het leven gaat je voor de wind! Je gaat naar de kerk, luistert naar Gods woord, leest de Bijbel en je bidt. Het is een fijne gewoonte, waar je je graag aan vast houdt en het is op die manier een deel van je leven geworden. Maar zodra je moeilijke dingen tegen komt in je leven is het een opgave om nog naar Gods woorden te luisteren. De kerk bezoeken lukt je niet en bidden, daar heb je helemaal geen puf meer voor. Langzaam spoelt het zand onder je leven vandaan en heb je weinig houvast. Je raakt je geloof kwijt, vraagt je af waar je dit aan verdient hebt en je raakt steeds verder bij God vandaan….

Maar het kan ook zo; je leert God kennen in je leven, je leest de Bijbel en gaat naar de kerk. Je omringt je met mensen die je wegwijs kunnen maken in het leven met God. Je bekijkt hoe je Gods woord praktisch toe kan passen in je leven en stap voor stap leer je te leven met God aan je zij. Je leert Hem steeds beter kennen en ontdekt hoeveel God van je houdt en in alles met je mee wil gaan. Maar je leert ook dat je iedere keer zelf een keuze moet maken om die weg met Hem te gaan.
Wanneer er moeilijke dingen in je leven gebeuren weet je dat je die weg met God mag gaan. Dat maakt de weg zelf niet makkelijker, maar het biedt je wel de troost en de hoop die je juist op die moeilijke weg zo nodig hebt!
Het luisteren naar God en Zijn woord toepassen in je leven geeft je een rotsvast fundament wanneer de storm om je heen giert.

Niet het woord van God is het fundament, maar dat wat jij met Zijn woord doet kan het fundament worden van je leven! En door je keuzes heen wil Hij je die stevige Rots bieden!
Ken jij Hem al als die God? Ik hoop dat je het waard vindt om uit te gaan zoeken wie God is en hoe Hij echt deel kan zijn van je leven. Want als ervaringsdeskundige weet ik dat Hij je ondanks moeilijke dingen in het leven een hoopvolle toekomst aanreikt en je dwars door de stormen heen leidt zonder dat je huis in elkaar stort!


‘Als je in de verleiding komt om verkeerde keuzes te maken, is het heerlijk voor je als je toch voor het goede kiest en aan je geloof vasthoudt. Want dan zal de Heer je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij heeft beloofd aan de mensen die van Hem houden. Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen.’
‭‭Jakobus 1:12-13